นิสิต
ประกาศ การเข้าลงทะเบียนเรียน English Discoveries Online สำหรับนิสิตปี 2-3
วันที่ :8 พฤศจิกายน 2559 10:13:22 น.

ประกาศ นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่แจ้งความประสงค์ จะเข้าเรียน English Discoveries Online สามารถตรวจสอบ Use & Pass ได้ตามไฟล์แนบนี้ และขอให้นิสิต เข้าดำเนินการลงทะเบียนและทดสอบ ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 59 นี้ หากไม่ดำเนินการตามเวลากำหนด จะไม่สามารถใช้โปรแกรมได้

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555