นิสิต
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน พิชิต TOEIC ใน 30 ชั่วโมง และ ตารางเรียน (ปรับปรุง 8 พ.ย.59)
วันที่ :4 พฤศจิกายน 2559 10:37:32 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม เตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC  "พิชิต TOEIC ใน 30 ชั่วโมง"

ผู้เรียนสามารถดูตารางการเรียนได้ตามไฟล์ที่แนบ โดยเริ่มตั้งแต่ 19 พ.ย. 59 นี้ ณ ห้อง IT106  อาคารสำนักวิทยบริการ 

- กรณีไม่สามารถเข้าเรียนในภาคเช้าได้ สามารถเข้าเรียนในภาคบ่ายของวันนั้นทดแทนได้

- กรณีต้องการย้ายกลุ่มเรียน ให้ติดต่อพี่หนึ่ง เนื่องจาก ขณะนี้ กลุ่มเช้า มี 133 คน กลุ่มบ่าย มี 104 คน

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555