บุคลากร
ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Happy Soul ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ
วันที่ :1 พฤศจิกายน 2559 08:35:26 น.

โครงการ Happy Workplace "องค์กรแห่งความสุข" 
กับกิจกรรม Happy Soul "ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ" 
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น.

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรม ตักบาตร/อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 3 รูป พร้อมรับศีล - รับพร และกรวดน้ำ 

จึงขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ" โดยพร้อมเพรียงกัน 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555