นิสิต
ประกาศการสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ผ่านระบบ Online
วันที่ :20 ตุลาคม 2559 09:53:21 น.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครเรียน/สอบ ธรรมศึกษา Online  นั้น โดยกำหนดให้ทางมหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อนิสิตที่สมัครเรียน ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 22 ตุลาคม 2559 นั้น  คณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือนิสิตที่ได้สมัครเรียนระบบดังกล่าว แจ้งข้อมูลที่ นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใน 21 ต.ค. เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปยังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555