บุคลากร
ขอแสดงความเสียใจ กับอาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ บุคลากรสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ :11 ตุลาคม 2559 08:49:46 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของคุณพ่อบุญแทน ไชยนาพงษ์ บิดาของ อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ บุคลากรสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กำหนดสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และจะฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เริ่มพิธีเวลา 13.00 น. ณ วัดกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 


ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555