บุคลากร
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา
วันที่ :11 ตุลาคม 2559 05:07:33 น.

ด้วยวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ และในปี 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบ 48 ปี ซึ่งกำหนดจัดงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมรำลึกถึงเกียรติภฺมิของมหาวิทยาลัย โดยภายในมีการจัดกิจกรรมเสวนาจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในหัวข้อ "ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ 4.0" เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัทลุง

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือท่านสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา ในเวลา 13.30 - 15.00 น. โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน และขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อนิสิตที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ไปยัง นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555