บุคลากร
ขอประชาสัมพันธ์นักวิจัยเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม
วันที่ :11 ตุลาคม 2559 04:07:08 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์มายังนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมราชาวดี 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง 

ผู้สนใจ ส่งรายชื่อมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเอกสารแนบท้าย ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555