บุคลากร
รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ TOEIC
วันที่ :11 ตุลาคม 2559 03:48:35 น.

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ TOEIC
ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมหรือเข้าสมัครสอบ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/org/tsulc หรือลงทะเบียนการอบรมได้ที่สำนักงานชั่วคราว ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตึก 7 ชั้น 2 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 7702 อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 3,200 บาท จัดอบรมจำนวน 40 ชั่วโมง และอัตราเข้าสอบ TOEIC 1,300 บาท/ครั้ง โดยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ตามตารางเวลาดังนี้

 

ครั้งที่

 เปิดรับสมัคร

ระยะเวลาการจัดอบรม

วันที่จัดสอบ

1

1-15 ตุลาคม 2559

16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2559

20 พฤศจิกายน 2559

2

1-7 พฤศจิกายน 2559

8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559

5 ธันวาคม 2559

3

1-7 ธันวาคม 2559

8 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560

15 มกราคม 2560

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555