บุคลากร
ยอดเงินร่วมทำบุญ กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2559
วันที่ :6 ตุลาคม 2559 10:20:42 น.

ทั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญมายังบุคลากร นิสิต และผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งร่างกายและจิตใจ ประสงค์สิ่งใดสมปรารถนาตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555