ข่าวอบรม-สัมนา
ขอเข้าร่วมประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2016
วันที่ :5 ตุลาคม 2559 11:12:34 น.

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญบุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2016 (The 5th Thailand International Nanolechnology Conference 2016) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://indico.cern.ch/e/NanoThailand2016

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555