ข่าวอบรม-สัมนา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
วันที่ :5 ตุลาคม 2559 10:52:29 น.

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้สนใจ เข้าสมัครและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ssr.sc.chula.ac.th

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555