ข่าวอบรม-สัมนา
ขอเชิญร่วมงาน SME Spring Up Thailand 2016
วันที่ :5 ตุลาคม 2559 10:28:45 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานโครงการสานพลังประชารัฐ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 ณ หาดใหญ่ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555