ข่าวอบรม-สัมนา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
วันที่ :3 ตุลาคม 2559 05:01:29 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ผู้สนใจ ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555