ข่าวอบรม-สัมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Mathematical Medels: Tools for Incorporation of Multifunctionality ...
วันที่ :3 ตุลาคม 2559 04:53:38 น.

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม Mathematical Medels: Tools for Incorporation of Multifunctionality in Agricultures under Climate Change ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด กรุงเทพฯ 

ผู้สนใจ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555