ข่าวการศึกษา
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560
วันที่ :28 กันยายน 2559 05:37:16 น.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ2560 โดยมีรายละเอียดประกาศดังแนบ นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านและบุคลากรในสังกัดเพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าวฯ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บไซต์ของสวก. www.arda.or.th หัวข้อ “ยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDAEPMS” โดยผู้สนใจจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเป็นนักวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบตามแบบโครงการวิจัยของ สวก. กำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555