บุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ :21 กันยายน 2559 03:07:32 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม SC1218 วิทยาเขตพัทลุง และ ห้อง SC315 วิทยาเขตสงขลา ดังช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.15 น. คณะกรรมการพบผู้บริหารและบุคลากร
วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินด้วยวาจา 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555