ข่าวการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ด้านเภสัชเคมี (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์)
วันที่ :4 สิงหาคม 2559 11:01:46 น.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ด้านเภสัชเคมี เรื่อง Current Trends in High Performance Liquid Chromatography ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนาวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้สนใจ ส่งแบบตอบรับ ตามเอกสารแนบ ทางโทรสาร 075-672814 หรือทาง E-mail: withanyarat.bo@wu.ac.th ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555