ข่าวการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. 2559 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
วันที่ :31 พฤษภาคม 2559 03:36:23 น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
- รับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF (ประจำปีงบประมาณ 2559)
- รับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ2/2559)
- รับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ2/2559)
- รับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม - SuRF (รอบ2/2559)


กำหนดการ
1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 59 เปิดรับข้อเสนอโครงการ
1 ก.ค. - 31 ก.ค. 59 ประเมินข้อเสนอโครงการ
1 ส.ค. - 31 ส.ค. 59 นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผุ้ประกอบการ)

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ .โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555