ข่าวการศึกษา
การประชุมวิชาการ ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 ชนบทภาคใต้ ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว (คณะมนุษยฯ)
วันที่ :24 พฤษภาคม 2559 11:36:50 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญประชุมวิชาการ ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 "ชนบทภาคใต้ : ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว" ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา(โดยไม่มีค่าใข้จ่าย)

ผู้สนใจ: สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huso.tsu.ac.th และสำรองที่นั่งได้ที่นายฮะซาน แหละยุหึม โทรศัพท์ 09-1845-8609 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555