ข่าวการศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (มรภ.อุบลฯ)
วันที่ :18 พฤษภาคม 2559 06:01:57 น.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 

ผู้สนใจติดต่อผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง โทร. 099-069-6889  อาจารย์วรัญญ ทิพย์โพธิ์ โทร. 090-909-6810

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555