รับสมัครงาน
รับสมัครงาน 4 อัตรา (บจก ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม)
วันที่ :2 พฤษภาคม 2559 04:31:23 น.

บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด เปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้
 1. Supervisor ฝ่ายผลิต  1 อัตรา
     - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร
 2. Programmer สารสนเทศ ระดับ Supervisor  1 อัตรา
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3. Supervisor ตรวจสอบคุณภาพ 1 อัตรา 
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร/เคมี/จุลินทรีย์
 4. ช่างซึมเมอร์ 1 อัตรา
    - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า/เครื่องกล

ผู้สนใจ สมัครได้ที่แผนกบุคคล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-709100 ต่อ 231, 229,230 วันจันทร์-เสาร์ 
สถานที่  สำนักงานใหญ่ ตำบลคลองซูด อำเภอเมืองสตูล จ.สตูล
           สาขา  ถนนพหลโยธิน 15 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555