รับสมัครงาน
รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนหลายอัตรา (บจก.วงศ์เอกอุตสาหกรรม)
วันที่ :4 เมษายน 2559 04:29:10 น.

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนหลายอัตรา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา
การตลาดระหว่างประเทศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
พนักงานธุรการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
โปรแกรมเมอร์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจ สมัครงานด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 15 ซ.ลาซาล 49 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555