สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำนาข้าวเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 07:24:35

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำนาข้าวเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ แปลงนาสาธิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาชาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกันว่านต้นกล้าพันธุ์ข้าว ได้แก่ พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง และพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่

ภาพ: คทายุทธ์

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555