ผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
โพสเมื่อ : วันที่ 21 ตุลาคม 2559 11:46:14

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๘ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในพิธีการ มีการนำกล่าวถวายความอาลัยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ประธานในพิธี ผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา ๙ นาที และประกอบพิธีการทางศาสนาตามลำดับ ตลอดจนร่วมกันตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๖ รูป ณ หน้าอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555