ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยหลักวิชาการผสมผสานวัฒนธรรมของชุมชนด้วยงานวิจัย และบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากการวิจัย และการให้บริการวิชาการ
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555