ด้วยมิตรภาพและความห่วงใย คอยดูแลเอาใจใส่ ทุกเรื่องราว ส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรสู่นิสิต ใส่ใจและดูแลกันเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555