กิจกรรมปีการศึกษา 2561
 • โครงการ/กิจกรรม จัดโดย วัน/เดือน/ปี สถานที่
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตปีการศึกษา 56 ฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต 15 - 16 มิ.ย. 56 MF2200 และ ศูนย์กิจกรรมนิสิต
 • โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเรียนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับคณะ 18 - 24 พ.ค. 56 อาคารปฏิบัติการ sc1 sc2
 • อะตอมเกมส์ 22 (ลาดกระบังเกมส์) สโมสรนิสิต 15 - 24 มี.ค. 56 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 56 คณะวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 56 หอประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน "ค่ายสมุนไพร2" ฝ่ายพัฒนานิสิต 27 - 28 เม.ย. 56 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 - 24 พ.ค. 56 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะปฏิับัติการทางชีววิทยา" ฝ่ายพัฒนานิสิต 04 - 6 พ.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการสัปดาห์อาเซียน คณะวิทยาศาสตร์ 23 ม.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการอบรมการทำกระทง ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 55 เวทีกิจกรรม SC2
 • โครงการลอยกระทง ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 28 พ.ย. 55 ศุนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • โครงการร่วมใจพัฒนาสร้างเสริมความสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา 8 ก.ย. 55 เขาอกทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 • สืบสานและอนุรักษ์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"พลังศรัทธาแห่เทียนพรรษาฯ" พัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์ 25 ก.ค. 55 ณ วัดคลองใหญ่ อ ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 • โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับนิสิตฯ"ดนตรีร่วมสมัย กับ อูคูเลเล่" ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนานิสิต 11 ก.ค. 55 ศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์
 • งานรับขวัญน้อง ปีการศึกษา 2555 (Freshy Night 2012) คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 55 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
 • งานพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 55 คณะวิทยาศาสตร์ 24 มิ.ย. 55 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
 • งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย 18 - 25 ส.ค. 55 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2555 คณะวิทยาศาสตร์ 18 - 20 ส.ค. 55 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
 • กีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่6 คณะวิทยาศาสตร์ 08 - 21 ก.ค. 55 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555