กิจกรรมสาขา
โคงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ของบุคลากรสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

      โคงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ของบุคลากรสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตรและสถิติ การวิจัย การจัดดารห้องเรียนอัจฉริยะ การผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์

ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม
2561
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.