ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการประกวด Startup Pitching Contest 2018 และรับทุนสนับสนุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด Startup Pitching Contest 2018 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดตามเว็บไซต์ https://www2.rsu.ac.th/News/Startup2018

(ดู: 5)

กิจกรรมสาขา
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์
2561
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
ผลงานนิสิต

1

2