ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ป.ตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศิษย์เก่า ป.ตรี ของสาขาวิชาฯ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายอนุชา คำประไพ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานเรื่อง ระบบติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิค IoT จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโ... (ดู: 1)

กิจกรรมสาขา

ITM Network Games 2017 (ดู: 78)

ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน
2561
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
ผลงานนิสิต

1

2