ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา ปรีชาพานิช

รางวัลผลงา... (ดู: 92)

ปฎิทินกิจกรรม
ตุลาคม
2561
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
ผลงานนิสิต

1

2