ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาเคมีที่ได้รับเหรียญเงินและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภาคใต้จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

       ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทณัฐ ต้องเซ่งกี่ นักเรียนตัวแทนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ฯ (สอวน) ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาเคมี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภาคใต้ จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ ม... (ดู: 1200)

ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม
2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
ผลงานวิจัย
ผลงานนิสิต

1

2